Grupy Członkowskie 2020

Podział na grupy członkowskie 2020

Przedstawiamy Państwu podział na grupy członkowskie oparty o dane na dzień 01.01.2020r.

Podział został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM Ujeścisko w dniu 29.06.2020r.

Informacja o zwołaniu grup członkowskich i terminach zebrań oraz ZPCZ dostępna jest tutaj

Zobacz na mapie
Grupa Członkowska I
Płocka 1
Płocka 3
Płocka 5
Płocka 7
Płocka 9
Płocka 11
Przemyska 15
Płocka – garaże
Zamojska – domki
Grupa Członkowska II
Gorzowska 1
Radomska 1
Radomska 3
Ciechanowska 1
Ciechanowska 3
Ciechanowska 7
Koszalińska 6
Zamojska 15
Grupa Członkowska III
Kaliska 3
Kaliska 4
Kaliska 8
Kaliska – garaże
Tarnowska 1
Tarnowska 3
Tarnowska 4
Przemyska 2
Przemyska 4
Ciechanowska 5
Grupa Członkowska IV
Inwestycja Na Stoku – AB
Inwestycja Na Stoku – CD
Inwestycja Płocka Park
Grupa Członkowska V
Przemyska 18
Przemyska 26
Przemyska 28
Inwestycja August
Grupa Członkowska VI
Przemyska 6
Przemyska 8
Przemyska 10
Przemyska 12
Przemyska 24
Grupa Członkowska VII
Przemyska 22
Przemyska 30
Przemyska 32
Inwestycja Przy Oczkach
Grupa Członkowska VIII
Łódzka 40
Łódzka 42
Łódzka 44
Łódzka 46
Łódzka 48
Łódzka 50
Łódzka 52
Łódzka 54
Inwestycja Wietrzne Wzgórza
Grupa Członkowska IX
Łódzka 36
Łódzka 38
Przemyska 51
Przemyska 55
Przemyska 57
Przemyska 59
Grupa Członkowska X
Przemyska 39
Przemyska 41
Przemyska 43
Przemyska 47
Przemyska 49

Mapa osiedla z podziałem

Informacja o zwołaniu grup członkowskich i terminach zebrań oraz ZPCZ dostępna jest tutaj