ZPCZ 2020

Zebrania Grup Członkowskich oraz
Zebranie Przedstawicieli Członków SM Ujeścisko
w 2020 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w dniach 03.08.2020r. – 07.08.2020r. w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdańsku (ul. Człuchowska 6)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko zwołuje Zebranie Przedstawicieli Członkowsków w dniu 25.08.2020r. w kościele pw. Św. Ojca Pio (ul. Przemyska 21 Gdańsk – Ujeścisko)

Z uwagi na wymogi sanitarne,
Zebranie Przedstawicieli Członków SM Ujeścisko w Gdańsku
zaplanowane na dzień 25.08.2020r. o godzinie 18:00

odbędzie się w budynku kościoła pw. Św. Ojca Pio (ul. Przemyska 21 Gdańsk – Ujeścisko),
a nie jak pierwotnie planowano w salce katechetycznej.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakrycia ust i nosa, rękawiczkach i własnych długopisach.

Operacja
Podział na Grupy Członkowskie link
Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich pobierz
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zebraniu Grup Członkowskich pobierz
Sprzedaż pełnomocnictw – łamanie prawa pobierz
Zwołanie Zebrania Przedstawicieli Członków pobierz
Pismo przewodnie – terminy pobierz
Pismo przewodnie – pełnomocnictwa pobierz
Wymogi sanitarne na ZGCZ pobierz
Wady i zalety sprzedaży majątku SM pobierz
Mapa gruntów do decyzji ZPCZ zobacz pobierz
Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Pismo przewodnie pobierz
Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Projekt zmian Statutu SM Ujeścisko pobierz
Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 pobierz
Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Finansowe za rok 2019 pobierz
Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 pobierz
Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 pobierz
Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Zarządu za rok 2018 pobierz
Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Zarządu za rok 2019 pobierz
nowe Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Członków pobierz

Mapa osiedla z podziałem

Mapa gruntów do decyzji ZPCZ