August- III piętro

III piętro

parter   I piętro   II piętro   IV piętro

Czerwone– mieszkanie sprzedane     Niebieskie– dostępne mieszkania   Żółte– Mieszkanie zarezerwowane