Informacje Zarządu

Informacje Zarządu z dnia 31.07.2020r – kwestionowanie legitymacji Zarządu, rozliczenie kosztów ogrzewania


Kwestionowanie legitymacji Zarządu – oświadczenie


Kwestionowanie legitymacji Zarządu – załącznik – opinia prawna


Kwestionowanie legitymacji Zarządu – załącznik – argumentacja Sądu (sygn. akt XVC 463/20)


Rozliczenie kosztów ogrzewania