Zebrania Grup Członkowskich i ZPCZ 2020

Zebrania Grup Członkowskich i ZPCZ 2020


Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich


Zwołanie Zebrania Przedstawicieli Członków

Z uwagi na wymogi sanitarne,
Zebranie Przedstawicieli Członków SM Ujeścisko w Gdańsku
zaplanowane na dzień 25.08.2020r. o godzinie 18:00

odbędzie się w budynku kościoła pw. Św. Ojca Pio (ul. Przemyska 21 Gdańsk – Ujeścisko),
a nie jak pierwotnie planowano w salce katechetycznej.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakrycia ust i nosa, rękawiczkach i własnych długopisach.


Pismo przewodnie – terminy


Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zebraniu Grup Członkowskich


Pismo przewodnie – pełnomocnictwa


Wymogi sanitarne na ZGCZ


Wady i zalety sprzedaży majątku SM


Sprzedaż pełnomocnictw – łamanie prawa


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Pismo przewodnie


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Projekt zmian Statutu SM Ujeścisko


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Finansowe za rok 2018


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Finansowe za rok 2019


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Zarządu za rok 2018


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Zarządu za rok 2019


Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Członków

czytaj więcej