Zebrania Grup Członkowskich i ZPCZ 2020

Zebrania Grup Członkowskich i ZPCZ 2020


Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich


Zwołanie Zebrania Przedstawicieli Członków


Pismo przewodnie – terminy


Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zebraniu Grup Członkowskich


Pismo przewodnie – pełnomocnictwa


Wymogi sanitarne na ZGCZ


Wady i zalety sprzedaży majątku SM


Sprzedaż pełnomocnictw – łamanie prawa


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Pismo przewodnie


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Projekt zmian Statutu SM Ujeścisko


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Finansowe za rok 2018


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Finansowe za rok 2019


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Zarządu za rok 2018


Materiały na ZGCZ i ZPCZ – Sprawozdanie Zarządu za rok 2019

czytaj więcej