Sprzedaż działek

Pisemny, nieograniczony konkurs na przeniesienie praw do Nieruchomości

nieruchomość powierzchnia cena ofertowa
Działki 69/96, 69/107 39 097m2 konkurs zakończony
Działka 187/53 7 093m2 konkurs zakończony
Działki 69/11, 69/9, 156 16 077m2 15 444 000,00 zł netto

Termin składania ofert: 2020-09-28