Regulaminy

Regulamin funduszu oświatowo-kulturalnego zmieniony 30.03.2017

Regulamin Przetargów i Komisji Przetargowej SM Ujeścisko

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin parkowania SM Ujeścisko przyjęty 30.03.2017

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin rozliczania kosztów co

Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenia wysokości opłat za lokale

Regulamin rozliczania kosztów wody i ścieków

Regulamin rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych

Regulamin udostępniania dokumentów członkom SM Ujescisko

Regulamin udzielania informacji nt. salda opłat czynszowych

Regulamin wynajmowania lokali użytkowych

Regulamin dochodzenia roszczeń

Regulamin Konkursu architektoniczno-urbanistycznego

Załączniki do Regulaminu Konkursu architektoniczno-urbanistycznego

Regulamin naboru na inwestycje

Regulamin porządku domowego 

Regulamin przyjmowania w poczet członków SMU

Regulamin użytkowania ogródków przydomowych

Regulamin wymiany i legalizacji wodomierzy

Regulamin Zarządu

Regulamin Zebrań Grup Członkowskich

Procedura zamowienia pilota

Regulamin zebrania Przedstawicieli S.M. Ujeścisko