Regulaminy

Obowiązujące regulaminy

Nazwa dokumentu Data dokumentu
Regulamin Zarządu 2011-04-11
Regulamin Rady Nadzorczej Nowy   https://ujescisko.pl/wp-content/uploads/2023/01/Regulamin-RN.pdf1 2022-10-28
Regulamin Funduszu Oświatowo-Kulturalnego 2017-03-30
Regulamin Przetargów i Komisji Przetargowej Nowy 2021-10-14
Regulamin Gospodarki Finansowej 2008-11-04
Regulamin Parkowania 2017-03-30
Regulamin Rozliczania Kosztów CO 2019-02-28
Regulamin Rozliczenia Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Ustalenia Wysokości Opłat za Lokale 2016-03-17
Regulamin Rozliczania Kosztów Wody i Ścieków 2014-12-18
Regulamin Rozliczenia Kosztów Inwestycji Mieszkaniowych 2016-04-21
Regulamin Udostępniania Dokumentów 2012-11-27
Regulamin Udzielania Informacji nt. Salda Opłat Czynszowych 2011-05-31
Regulamin Wynajmowania Lokali Użytkowych 2009-06-22
Regulamin Dochodzenia Roszczeń 2010-04-27
Regulamin Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego 2017-12-14
Regulamin Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego – Załączniki 2017-12-14
Regulamin Konkursu Ofert Na Przeniesienie Praw Do Nieruchomości Nowy 2020-09-08
Regulamin Wyboru Członka Zarządu SM Ujeścisko Nowy 2020-09-04
Regulamin Naboru na Inwestycje Nowy 2022-08-11
Regulamin Porządku Domowego 2015-09-18
Regulamin Użytkowania Ogródków Przydomowych Nowy 2021-07-21
Regulamin Wymiany i Legalizacji Wodomierzy 2011-05-31
Procedura Zamówienia Pilota do Bram w Halach Garażowych