Przetargi

Przetargi

Przetarg Termin składania ofert do Termin rozstrzygnięcia przetargu w dniu SWIZ
Podmiot wybrany przez komisję Uwagi
Na roboty budowlane w systemie projektuj i wybuduj w zadaniu: Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”  (dotyczy 20 budynków)
    28-08-2018 r  do godz. 10:00  28-08-2018 r. godz. 10:00  ZAPYTANIE OFERTOWE-02.08, umowa, Ekspertyza_Ujesciska_uzupelnionaEkspertyzaCzerwiec2018HRP bc, Załacznik 1Załacznik 5Załączniki 6Załączniki 7Zestawienie wskaźnikówaudytypfu,  Termin rozstrzygnięcia przetargu został przesunięty z 28-08-2018 r. na 13-09-2018 r na godz. 10:00 z powodu zapytań oferentów:           1. Zapytanie nr 1

2. Odpowiedz nr 1

3. Zapytanie nr 2

4. Odpowiedz nr 2

5. Zapytanie nr 3

6. Odpowiedź nr 3

7. Przedłużenie terminu

8. Zapytanie nr 4

9. Odpowiedź nr 4

10. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

 

 


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie pok. nr 7.